Jäsenmaksu

Vuonna 2023:
- Jäsenmaksun suuruus on 1,25 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.