Ajankohtaista

Päivitetty 16.5.2023

Yhteystiedot

LTYHY ry
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta

Edustukset LUT:ssa

Muun henkilökunnan arviointiryhmä: Kyösti Tikkanen, Marja Heimonen, Katja Jeulonen

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan arviointiryhmä: Antti Kähkönen (varajäsen Kyösti Tikkanen)

Työsuojeluvaltuutettu/Lappeenrannan kampus: Kyösti Tikkanen, 2. varavaltuutettu Jan Muuronen
Työsuojeluvaltuutettu/Lahden kampus: Heli Ratilainen

Ravintolatoimikunta: Pia Ahonen