LTYHYn koulutustuki

  • Tuen hakemisen edellytyksenä on yhden vuoden jäsenyys.
  • Koulutustukianomuksia käsitellään LTYHYn hallituksessa. Ammatilliseksi koulutukseksi katsotaan myös korkeakoulussa suoritettava opintokokonaisuus tai tutkinto.
  • Samoihin opintoihin tukea myönnetään enintään kolmena opiskeluvuonna.
  • Anomus tulee jättää viimeistään puolen vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä.
  • Anomus toimitetaan yhdistyksen sihteerille. Anomuksen perusteluissa on mainittava koulutus, johon tukea anotaan, miten koulutus tukee omaa ammattia, oma taloudellinen panostus, muu myönnetty tuki. Henkilötiedoissa on mainittava yhteystietojen lisäksi tehtävänimike ja pankkiyhteystiedot. Anomus on vapaamuotoinen.
  • Tuen määrä (max. 100 €) on riippuvainen anomusten määrästä ja koulutuksen kestosta. Tuki myönnetään stipendinä. Hallitus päättää myönnettävän summan suuruuden ja voi myös hylätä anomuksen. Sihteeri ilmoittaa päätöksestä hakijalle.